Kursevi za srednjoškolce

Godišnji kursevi

 

Jezici: engleski

Dinamika nastave: dva puta nedeljno (60 minuta). 

Trajanje:  od septembra do juna, sa pauzama za vreme školskih raspusta.

Fond časova: 68

 

 

Kurs gramatike ili konverzacije

Jezici: engleski i nemački

Dinamika nastave: jedanput nedeljno po 60 minuta. 

Trajanje:  od septembra do juna, sa pauzama za vreme školskih raspusta.

Fond časova: 34

 

 

 

Pripreme za Cambridge ispite

Jezici: engleski

Dinamika nastave: dva puta nedeljno po 60 minuta.

Trajanje:  od septembra do juna, sa pauzama za vreme školskih raspusta.

Fond časova: 68

Kurs je namenjen onima koji se spremaju za jedan od Cambridge ispita (FCE, CAE, CPE ili IELTS). 
Grupe su od 4 do 6 polaznika

 

 

 

Vrsta kursa

Broj časova

Trajanje

Cena

Mesečno

Teen kurs - srednjoškolci

68 60min 41.400 4.600
(9 rate)

Srednjoškolci - gramatika

34 60min 25.200

2.800
(9 rata)

Srednjoškolci - konverzacija

34 60min 25.200 2.800
(9 rata)
Priprema FCE, CAE, IELTS 68 60min 45.900

5.100
(9 rata)

Priprema CPE 68 60min 55.800

6.200
(9 rata)

 

Kursevi za tinejdžere-poluindividualno-dvoje u grupi

Poluindividualni časovi
dvoje u grupi

Broj časova

Trajanje

Cena-Mesečno

Cena - po polazniku

Teen kurs - srednjoškolci

68

60min 6.300
(9 rata)
56.700
(ceo kurs)

Srednjoškolci - gramatika

34 60 min 4.200
(9 rata)
37.800
(ceo kurs)

Srednjoškolci - konverzacija

34 60 min 4.200
​(9 rata)
37.800
(ceo kurs)

Priprema FCE, CAE, IELTS

68 60min 7.600
(9 rata)
68.400
(ceo kurs)

Priprema CPE

68   9.300
(9 rata)
83.700

(ceo kurs)

Kursevi tinejdžere-individualni časovi

Individualni časovi

Trajanje

Cena po terminu

Individualni čas

45min 1.100

Individualni čas 

60min 1.400

Priprema IELTS, FCE, CAE

60 min 1.800

Priprema CPE

60 min 2.400