Cambridge ispiti

PRIPREMA ZA FCE, CAE, CPE

FCE (First Certificate in English)FCE (First Certificate in English) je Kebridžov ispit koji odgovara višem srednjem nivou, odnosno B2 nivou po Zajedničkom okviru Saveta Evrope. Posedovanje ovog sertifikata je internacionalno priznato i otvara vrata kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Ispit se sastoji od pet delova: čitanje zadatog teksta (reading) u trajanju od 60 minuta, pismeno izražavanje – dva eseja (writing) 80 minuta, upotreba engleskog jezika (use of English) 45 minuta, razumevanje odslušanog teksta (listening)  40 minuta i usmeni deo (speaking) najčešće sa drugim kandidatom u trajanju od 15 minuta.

CAE (Certificate of Advanced English)CAE (Certificate of Advanced English) je prvi od dva najviša nivoa Kembridž ispita iz engleskog jezika i na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku C1. Od kandidata se očekuje da samouvereno komunicira u svakodnevnim situacijama, poslovnim sastancima ili studijama. Godišnje ga polaže više od 60000 kandidata u preko 60 zemalja. Priznat je u zemlji i inostranstvu. Ispit se sastoji od pet delova: čitanje zadatog teksta (reading) u trajanju od 75 minuta, pismeno izražavanje – dva ili tri zadatka (writing) 120 minuta, upotreba engleskog jezika (use of English) pet zadataka sa 50 pitanja u trajanju od 50 minuta, razumevanje odslušanog teksta (listening)  40 minuta i usmeni deo (speaking) najčešće sa drugim kandidatom u trajanju od 15 minuta.

CPE (Certificate of Proficiency in English)CPE (Certificate of Proficiency in English) je najviši nivo Kembridž ispita iz engleskog jezika i na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku C2. Priznat je skoro na svim univerzitetima u Velikoj Britaniji, a i u mnogim drugim državama. Ispit se sastoji od pet delova: čitanje zadatih tekstova (reading) u trajanju od 90 minuta, pismeno izražavanje – dva zadatka (writing) 120 minuta, upotreba engleskog jezika (use of English) 90 minuta, razumevanje odslušanih tekstova (listening)  40 minuta i usmeni deo (speaking) najčešće sa drugim kandidatom u trajanju od 15 minuta.

Zajedničko za sve ispite je da svaki deo donosi 20% od ukupne ocene. Kandidat može dobiti ocene A,
B ili C i tada se smatra da je položio ili D i F što znači da nije zadovoljio neophodne kriterijume za polaganje ispita.

PRIPREMA ZA POLAGANJE IELTS  ISPITA

IELTS (International English Language Testing System)IELTS (International English Language Testing System) je ispit kojim se određuje nivo znanja engleskog jezika ljudi kojima engleski nije maternji jezik. Prihvaćen je u više od 8000 škola, univerziteta, organizacija, imigracionih službi i vladinih organizacija. Zahteva visok nivo engleskog jezika jer testira sve četiri jezičke veštine: razumevanje pročitanog teksta (reading), razumevanje odslušanog teksta (listening), pismeno izražavanje (writing) i usmeno izražavanje (speaking). 

Kursevi traju u zavisnosti od prethodne pripremljenosti polaznika, a cene su izražene na mesečnom nivou.

Početak kurseva pripreme za polaganje ispita: 18. septembar - upis u toku.

Popust za odrasle - 20%!

Popust za studente - 30%!

Vrsta kursa

Broj časova

Trajanje

Cena-mesečno
(8 časova)

Priprema za First - FCE

2-9 meseci

90min

8.300

6.600

Priprema za Advanced - CAE

2-9 meseci 90 min

8.600

6.900

Priprema za Proficiency - CPE

2-9 meseci 90 min

8.600

6.900

Priprema za IELTS

2-9 meseci 90 min

8.600

6.900

Poluindividualni časovi
dvoje u grupi

Broj časova

Trajanje

Cena za 8 termina
po polazniku

Priprema za First

2-9 meseci

90min

9.600

Priprema za Advanced

2-9 meseci

90min

10.400

Priprema za Proficiency

2-9 meseci 90min 10.400

Priprema za IELTS

2-9 meseci 90min 10.400

Individualni časovi

Trajanje

Cena po terminu

Individualni čas specijalnog kursa engleskog

90 minuta 1.800 dinara